De sectoren zorg en techniek staan onder invloed van snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Om daarop in te kunnen spelen, zien we in deze sectoren een belangrijke rol voor leerwerkomgevingen: samenwerkingen tussen mbo en hbo en het werkveld, waarin meerdere organisaties samen werken, leren en innoveren. Dit vraagt om cross-boundary teaming en wendbaarheid van de (aankomende) professionals. Het project Teaming in de Tussenruimte is in samenwerking met het Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs, het lectoraat leeromgevingen van de HU en vijf mbo instellingen.

Met het RIF ‘Tekort in de zorg is onze zorg’ zitten wij front-row als het gaat om afnemen en uittesten van het instrumentarium dat wordt ontwikkeld. Het eerste resultaat dat het project TinT heeft opgeleverd is een ‘TeamingScan voor leerwerkomgevingen’. Met dit instrument kunnen partners in bijvoorbeeld Hybride leeromgevingen de samenwerking in beeld brengen. Hoe doen we dat? In een aantal sessies wordt met elkaar in beeld gebracht hoe de dynamische samenwerking er in de praktijk uitziet. Daarbij kijken we ook hoe we de samenwerking kunnen versterken. Hierbij worden interventies geformuleerd en plannen rondom de uitvoering gemaakt.

Met de opleidingen van Zorgprofessional+ zijn we aan het bekijken hoe we de TeamingScan zouden kunnen gebruiken om verdere ontwikkeling van onze leerwerkomgeving in gang te zetten. Begin januari gaan we de beoogde sessies daarvoor plannen

Grensoverschrijdend samenwerken, leren en innoveren tussen mbo, hbo en werkveld. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat (aankomende) professionals wendbaar zijn om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen? Dat wordt onderzocht in het project Teaming in de Tussenruimte (TinT).

Resultaat #2 Practoraat en learning community

Uit de praktijk

Behoud van personeel en studenten voor de zorg, daar zetten de partners van het regionaal investeringsfonds ‘Tekort in de zorg is onze zorg’ zich voor in. In samenwerking met Flever is een onboardingstoolkit ontwikkeld, genaamd ‘Welkom nieuwe collega'. Onboarding is een voortdurend proces gericht op het binden van mensen aan je organisatie en het behouden van nieuwkomers binnen de zorgsector. Deze toolkit is een hulpmiddel om de onboarding journey goed vorm te geven binnen jouw organisatie.

Gezamenlijk wervingsprogramma

De zorgopleidingen organiseren samen met de partner zorgorganisaties uit de regio verschillende wervingsactiviteiten zoals open dagen en informatiebijeenkomsten. Het doel is gezamenlijk op te trekken in lijn met het gezamenlijke aanbod van opleidingen waar hybride leeromgevingen ook onderdeel van zijn.

Uit de praktijk

Op 3 februari 2023 en op 2 februari 2024 hebben zo’n 260 3e en 4e jaars vo-leerlingen workshops gevolgd van de opleidingen Verpleegkunde, Maatschappelijke Zorg/Verzorgende IG, Doktersassistent en Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn tijdens de Health Experience. De leerlingen kregen informatie over de zorgopleidingen van MCH en gingen, samen met onze docenten en studenten, aan de slag. De Health Experience dag wordt meerdere keren per schooljaar georganiseerd met als doel aankomende mbo-studenten te enthousiasmeren voor de zorgopleidingen van MBO College Hilversum.

Om zij-instromers een reële verwachting te geven van zorgopleidingen en werken in de zorg is de beeldvorming van het beroep en de opleiding belangrijk. Hiermee gaan we vroegtijdige uitstroom bij zowel opleidingen als in het werkveld tegen.  
 
Partner Zorgstart biedt een online oriëntatieprogramma voor de doelgroep zij-instromers. Hiermee worden zij-instromers wegwijs gemaakt in het aanbod van opleidingen en kun je als potentieel zij-instromer kijken waar je ervaring helpend is. Komend jaar geven we een blended oriëntatieprogramma vorm waarin oriëntatie online en in de praktijk bij elkaar komen. 

Behoud van personeel en studenten voor de zorg, daar zetten de partners van het regionaal investeringsfonds ‘Tekort in de zorg is onze zorg’ zich voor in. In samenwerking met Flever en zorgorganisaties is een onboardingstoolkit ontwikkeld, genaamd ‘Welkom nieuwe collega'. Onboarding is een voortdurend proces gericht op het binden van mensen aan je organisatie en het behouden van nieuwkomers binnen de zorgsector. Deze toolkit is een hulpmiddel om de onboarding journey goed vorm te geven binnen jouw organisatie.

Onderdelen van deze toolkit zijn een ‘onboarding reis’ waarin verschillende fases van het onboardingsproces zijn uitgewerkt. Daarnaast een collegaboek om nieuwe collega’s welkom te heten en beter te leren kennen. Tot slot een stappenplan, deze is bedoeld voor teams om samen aan de slag te gaan met het maken van een onboardingsprogramma. 

Het onboardingsprogramma kun je HIER vinden

Versterking onboarding en oriëntatieprogramma zij-instromers 

Om studenten een reële verwachting te geven van zorgopleidingen en werken in de zorg is de beeldvorming van het beroep en de opleiding belangrijk. Hiermee gaan we vroegtijdige uitstroom bij zowel opleidingen als in het werkveld tegen. Daarvoor wordt een betere aansluiting van het vmbo op alle vervolgmogelijkheden gezocht. 

Het doel is niet alleen voldoende leerlingen laten instromen in het voorbereidend beroepsonderwijs, ook de doorstroom naar het beroepsonderwijs en het regionale werkveld hebben aandacht. Een goede aansluiting tussen vmbo en mbo in de regio is belangrijk. MBO Colleges Hilversum en ROC van Flevoland werken in het kader van deze programmalijn samen met vmbo scholen uit de regio die een zorgprofiel hebben. Onder andere St. Aloysius College, College de Brink, Hilfertsheem, Buitenhout College en Porteum (SVOL). Samen werken de onderwijsinstellingen aan doorlopende leerlijnen, snelle en drempelloze doorstroming en ze hebben aandacht voor voorlichting.  

Resultaat #2 Practoraat en learning community

Grensoverschrijdend samenwerken, leren en innoveren tussen mbo, hbo en werkveld. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat (aankomende) professionals wendbaar zijn om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen? Dat wordt onderzocht in het project Teaming in de Tussenruimte (TinT).

Betere aansluiting
vmbo-mbo-hbo-werkveld