Uit de praktijk

Tijdens de keuzedelenweek van mbo college Almere Buiten 2023 & 2024 vond de masterclass Zorg & Technologie plaats met als doel het opleiden van (toekomstige) zorgprofessionals in (nieuwe) technologische hulpmiddelen. Ferry van Dingstee en Elisa van de Berg (Cinnovate) namen een groep van 35 BOL en BBL studenten, 8 docenten zorg en meerdere collega's uit de beroepspraktijk mee in de mogelijkheden van zorgtechnologie. De inzet van technologie om de zorg te ondersteunen waaronder apps, sensortechnologie, beeldzorg en robotica zijn besproken. De studenten werd gevraagd creatief na te denken over de inzet van zorgtechnologie in twee specifieke casussen. Ze stelden innovatieve ideeën voor. Een mooie samenwerking binnen het RIF project.

Uit de praktijk

Onlangs volgden 22 zorgprofessionals van Zorggroep Almere de leergang hybride leeromgevingen. Na 8 bijeenkomsten, een praktijkgericht onderzoek en presentatie behaalden zij het certificaat praktijkcoach. Tijdens de leergang zijn ze volledig ondergedompeld in het gedachtengoed van hybride leeromgevingen. De praktijkgerichte onderzoeken leverden kwaliteitsverbeterpunten op voor de leer-werk cultuur van Zorggroep Almere. Een mooie combinatie van opleiden en kwaliteitsverbetering.

Experts trainen hybride leeromgevingen

Programmalijn 3

Professionaliseren
van docenten en zorgprofessionals

Training docenten en werkbegeleiders in begeleidings- en leerstrategieën

Professionaliseren van docenten en werkbegeleiders is gericht op hybride leren, anders samenwerken, de zorgprofessional van de toekomst en zorgtechnologie in de praktijk. Dit is allemaal maatwerk op basis van vraag van de partner zorgorganisaties uit de regio.

Voor docenten betekent hybride opleiden dat zij vaker in de zorgpraktijk zijn om vanuit daar op te leiden. Dat vergt een andere manier van werken. Doordat zij meer in de praktijk actief zijn krijgen ze in toenemende mate een coachende en pedagogische rol. Zorgorganisaties krijgen een intensievere begeleidingsrol dan zij gewend zijn. Vooral op het gebied van vakvaardigheden.

Werkbegeleiders moeten ook een andere rol aannemen. Ze dienen pedagogische vaardigheden aan te leren om de studenten voldoende en intensiever te begeleiden. Hier wordt aandacht aan besteed in de training ‘Werkbegeleider zorg’.

In de te ontwikkelen trainingen is behoefte aan aandacht voor de samenwerking tussen docenten en werkbegeleiders. De vraag hoe het hybride leren de rol van docent en werkbegeleider en hun bestaande activiteiten en samenwerking beïnvloedt staat centraal.

Docenten en werkbegeleiders kunnen van elkaar leren. Docenten brengen hun pedagogische kennis over aan de werkbegeleiders. Andersom brengen de werkbegeleiders hun vakvaardigheden over aan de docenten.

Om de ambities van deze samenwerking te realiseren werken we gezamenlijk aan vier programmalijnen. Elke programmalijn heeft andere doelen. Om die doelen te behalen heeft iedere programmalijn een aantal activiteiten.   

Deze programmalijn is erop gericht om zowel docenten als zorgprofessioanls uit het werkveld blijvend te professionaliseren. Er is veel behoefte om studenten op te leiden in hybride leeromgevingen. Om dat goed te doen moeten ook docenten en de zorgprofessionals die begeleiding bieden in deze hybride leeromgevingen opgeleid en geprofessionaliseerd worden.

Masterclasses en gastlessen

In beide regio's zijn in april 2024 4 masterclasses of inspiratiesessie gegeven. Deze worden ontwikkeld en uitgevoerd door Cinnovate o.b.v. leerbehoeften. Daarnaast worden gastlessen met het thema ‘Inzet van zorgtechnologie in de zorg’ ontwikkeld en gegeven.

Training en methodisch opleiden docenten scenarioleren

Het eerste jaar is in samenwerking met programmalijn 2, gericht op het geven van bekendheid aan het scenario onderwijs in samenwerking met Sanne Bril, Kwartiermaker. Er zijn meerdere docenten geschoold in de principes van scenarioleren. In schooljaar 2023 - 2024 zijn 12 docenten geschoold in regio Flevoland. In 2022 - 2023 zijn 8 docenten geschoold in de regio Gooi & Vechtstreek.

Er worden jaarlijks verschillende trainingen over hybride leeromgevingen aangeboden voor docenten en zorgprofessionals zoals werkbegeleiders en praktijkadviseurs. Om voldoende getrainde docenten en zorgprofessionals te behouden (mede gezien verloop) worden de trainingen blijvend aangeboden.

Uit de praktijk

Onlangs volgden 22 zorgprofessionals van Zorggroep Almere de leergang hybride leeromgevingen. Na 8 bijeenkomsten, een praktijkgericht onderzoek en presentatie behaalden zij het certificaat praktijkcoach. Tijdens de leergang zijn ze volledig ondergedompeld in het gedachtengoed van hybride leeromgevingen. De praktijkgerichte onderzoeken leverden kwaliteitsverbeterpunten op voor de leer-werk cultuur van Zorggroep Almere. Een mooie combinatie van opleiden en kwaliteitsverbetering.

Uit de praktijk

Tijdens de keuzedelenweek van mbo college Almere Buiten 2023 & 2024 vond de masterclass Zorg & Technologie plaats met als doel het opleiden van (toekomstige) zorgprofessionals in (nieuwe) technologische hulpmiddelen. Ferry van Dingstee en Elisa van de Berg (Cinnovate) namen een groep van 35 BOL en BBL studenten, 8 docenten zorg en meerdere collega's uit de beroepspraktijk mee in de mogelijkheden van zorgtechnologie. De inzet van technologie om de zorg te ondersteunen waaronder apps, sensortechnologie, beeldzorg en robotica zijn besproken. De studenten werd gevraagd creatief na te denken over de inzet van zorgtechnologie in twee specifieke casussen. Ze stelden innovatieve ideeën voor. Een mooie samenwerking binnen het RIF project.

Het eerste jaar is in samenwerking met programmalijn 2, gericht op het geven van bekendheid aan het scenario onderwijs in samenwerking met Sanne Bril, Kwartiermaker. Er zijn meerdere docenten geschoold in de principes van scenarioleren. In schooljaar 2023 - 2024 zijn 12 docenten geschoold in regio Flevoland. In 2022 - 2023 zijn 8 docenten geschoold in de regio Gooi & Vechtstreek.

Training docenten en werkbegeleiders in begeleidings- en leerstrategieën

In beide regio's zijn in april 2024 4 masterclasses of inspiratiesessie gegeven. Deze worden ontwikkeld en uitgevoerd door Cinnovate o.b.v. leerbehoeften. Daarnaast worden gastlessen met het thema ‘Inzet van zorgtechnologie in de zorg’ ontwikkeld en gegeven.

Masterclasses en gastlessen

Professionaliseren van docenten en werkbegeleiders is gericht op hybride leren, anders samenwerken, de zorgprofessional van de toekomst en zorgtechnologie in de praktijk. Dit is allemaal maatwerk op basis van vraag van de partner zorgorganisaties uit de regio.

Voor docenten betekent hybride opleiden dat zij vaker in de zorgpraktijk zijn om vanuit daar op te leiden. Dat vergt een andere manier van werken. Doordat zij meer in de praktijk actief zijn krijgen ze in toenemende mate een coachende en pedagogische rol. Zorgorganisaties krijgen een intensievere begeleidingsrol dan zij gewend zijn. Vooral op het gebied van vakvaardigheden.

Werkbegeleiders moeten ook een andere rol aannemen. Ze dienen pedagogische vaardigheden aan te leren om de studenten voldoende en intensiever te begeleiden. Hier wordt aandacht aan besteed in de training ‘Werkbegeleider zorg’.

In de te ontwikkelen trainingen is behoefte aan aandacht voor de samenwerking tussen docenten en werkbegeleiders. De vraag hoe het hybride leren de rol van docent en werkbegeleider en hun bestaande activiteiten en samenwerking beïnvloedt staat centraal.

Docenten en werkbegeleiders kunnen van elkaar leren. Docenten brengen hun pedagogische kennis over aan de werkbegeleiders. Andersom brengen de werkbegeleiders hun vakvaardigheden over aan de docenten.

Training en methodisch opleiden docenten scenarioleren

Er worden jaarlijks verschillende trainingen over hybride leeromgevingen aangeboden voor docenten en zorgprofessionals zoals werkbegeleiders en praktijkadviseurs. Om voldoende getrainde docenten en zorgprofessionals te behouden (mede gezien verloop) worden de trainingen blijvend aangeboden.

Experts trainen hybride leeromgevingen

Om de ambities van deze samenwerking te realiseren werken we gezamenlijk aan vier programmalijnen. Elke programmalijn heeft andere doelen. Om die doelen te behalen heeft iedere programmalijn een aantal activiteiten.   

Deze programmalijn is erop gericht om zowel docenten als zorgprofessioanls uit het werkveld blijvend te professionaliseren. Er is veel behoefte om studenten op te leiden in hybride leeromgevingen. Om dat goed te doen moeten ook docenten en de zorgprofessionals die begeleiding bieden in deze hybride leeromgevingen opgeleid en geprofessionaliseerd worden.

Programmalijn 3

Professionaliseren
van docenten en zorgprofessionals