Tekort in
de zorg is onze zorg...

Een samenwerkingsverband tussen beroepsonderwijs en zorginstellingen om onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. 

Ontzorg de zorg

 • Groei van het aantal hybride leeromgevingen

 • Groei van het aantal studenten dat opgeleid wordt in hybride leeromgevingen

 • Instroom mbo-opleidingen vergroten

 • Studenten opleiden tot zorgprofessional van de toekomst

 • Vergroten van het aantal docenten en werkbegeleiders dat wordt geprofessionaliseerd op kennis en vaardigheden

 • Groei van het aantal zorgmedewerkers dat in het kader van Leven Lang Ontwikkelen de actuele kennis en vaardigheden heeft vergroot en versterkt

 • Publiek-private samenwerking versterken

DE ZEVEN DOELSTELLINGEN

ONZE MISSIE

Het is onze missie om in de regio Flevoland en Gooi & Vechtstreek de grote tekorten in de zorg te verminderen, de hoge werkdruk onder zorgmedewerkers te verminderen en de grote uitstroom van zorgmedewerkers terug te dringen.

HOE DOEN WE DAT?

Er zijn vier programmalijn waarin we activiteiten ondernemen om de missie en doelstellingen waar te maken.


Over het RIF project

De programmalijnen

Uitgelicht

Bijeenkomst directieleden en managers

April 2024

Terugblik bijeenkomst directieleden en manager

Dinsdag 23 mei 2023 hebben directieleden en managers van de meeste partners elkaar voor het eerst ontmoet op MBO College Hilversum. Er was ruimte voor kennismaking, omdat bij sommige partners inmiddels nieuwe personen betrokken zijn en het belang van onze samenwerking werd besproken. Ook werd met elkaar gedeeld hoe ieder het RIF ondersteunt en zijn een aantal successen gedeeld. Tot slot hebben we gesproken over eigenaarschap rondom het RIF, bewegingen in beide regio’s en hoe we hier met elkaar op kunnen anticiperen.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat er behoefte was aan doorlopende informatie over de samenwerking en dat niet iedereen deze nieuwsbrief ontvangt. Wil je de nieuwsbrief ontvangen, of weet je iemand in je organisatie die deze nieuwsbrief wil ontvangen? Klik hier om je aan te melden.

De tweede bijeenkomst vindt plaats op 9 april 2024. Naast het bespreken van de voortgang staan we stil bij het competentieprofiel van de 'zorgprofessionals van de toekomst et als doel om aanknopingspunten op te halen waar we vanuit het samenwerkingsverband (meer) aandacht aan kunnen geven in het RIF programma.

Voor meer informatie over deze en volgende directiebijeenkomsten kun je contact opnemen met Lisa van Tongeren, l.vantongeren@rocva.nl.

Marco Wisse 
Directeur 
Vivium Zorggroep

Ilse Weijer 
Adviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Steven van Schaaik 
Opleidingsmanager team gezondheidszorg
MBO College Hilversum

Renata Dijk
Opleidingsmanager team gezondheidszorg
MBO College Almere

Michiel van Deenen
Opleidingsadviseur HR
Zorggroep Almere 

Jeroen Ankersmit
Voorzitter directie 
MBO College Hilversum

De stuurgroep

Aantal resultaten per programmalijn

Meer instroom en doorstroom

Inspiratiedagen 'werken in de zorg' (zij instroom).

Een samenwerking van MBO college Almere, het UWV en onze partners voor werkzoekenden, zij instromers en switchers. Het doel van deze dag was om alle aanwezigen een beeld te geven bij verschillende zorgberoepen, zowel voor helpende, verzorgende-ig, verpleegkundige als maatschappelijke zorg. 

De Health Experience, een samenwerking met meerdere
vo-scholen, waaronder St. Aloysius, College de Brink en Hilfertsheem college. Ruim 250 vo leerlingen hebben deelgenomen en maken kennis met verschillende zorgopleidingen.

Health Experience, samenwerking vo- scholen en MBO College Hilversum

Het Team

f.korsuize@rocvf.nl
06 534 980 42  

Fiona Korsuize
Regio coördinator 
Flevoland 

Linda de Vries
Regio coördinator 
Gooi & Vechtstreek 

Lisa van Tongeren
Programmaleider

Samen met partners in de regio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken we aan het tekort in de zorg.

Ontmoet de partners

Samen met partners in de regio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken we aan het tekort in de zorg.

Ontmoet de partners

De programma-lijnen

Het Team

f.korsuize@rocvf.nl
06 534 980 42  

Fiona Korsuize
Regio coördinator 
Flevoland 

Linda de Vries
Regio coördinator 
Gooi & Vechtstreek 

Lisa van Tongeren
Programmaleider

Marco Wisse 
Directeur 
Vivium Zorggroep

Ilse Weijer 
Adviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Steven van Schaaik 
Opleidingsmanager team gezondheidszorg
MBO College Hilversum

Renata Dijk
Opleidingsmanager team gezondheidszorg
MBO College Almere

Michiel van Deenen
Opleidingsadviseur HR
Zorggroep Almere 

Jeroen Ankersmit
Voorzitter directie 
MBO College Hilversum

De stuurgroep

Ontzorg de zorg

Een samenwerkingsverband tussen beroepsonderwijs en zorginstellingen om onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. 

Tekort in
de zorg is onze zorg...

 • Groei van het aantal hybride leeromgevingen

 • Groei van het aantal studenten dat opgeleid wordt in hybride leeromgevingen

 • Instroom mbo-opleidingen vergroten

 • Studenten opleiden tot zorgprofessional van de toekomst

 • Vergroten van het aantal docenten en werkbegeleiders dat wordt geprofessionaliseerd op kennis en vaardigheden

 • Groei van het aantal zorgmedewerkers dat in het kader van Leven Lang Ontwikkelen de actuele kennis en vaardigheden heeft vergroot en versterkt

 • Publiek-private samenwerking versterken

DE ZEVEN DOELSTELLINGEN

ONZE MISSIE

Het is onze missie om in de regio Flevoland en Gooi & Vechtstreek de grote tekorten in de zorg te verminderen, de hoge werkdruk onder zorgmedewerkers te verminderen en de grote uitstroom van zorgmedewerkers terug te dringen.

HOE DOEN WE DAT?

Er zijn vier programmalijn waarin we activiteiten ondernemen om de missie en doelstellingen waar te maken.


Over het RIF project