Uit de praktijk

Op 23 maart 2023 vond de eerste kennisdelingsbijeenkomst plaats met 11 deelnemers uit het onderwijs en 8 deelnemers uit het werkveld. De bijeenkomst stond in teken van begeleiding in hybride leeromgevingen. In de tweede helft van 2023 staat een nieuwe kennisdeelsessie Zorg & Technologie gepland.

Programmalijn 4

Practoraat en Learning community

Practoraatontwikkeling

In programmalijn 4 wordt een practoraat ingericht, om ervoor te zorgen dat de opleidingen structureel/blijvend worden vernieuwd en aansluiten op de praktijk. Het practoraat zorgt voor het optimaliseren van de aansluiting tussen theorie en praktijk en ondersteunt bij het stimuleren van onderzoekend vermogen en leven lang ontwikkelen van studenten, docenten en zorgprofessionals. Binnen het practoraat werken docenten, studenten en het werkveld (zorgorganisaties en bedrijven) nauw samen aan het verbeteren van kennis, vaardigheden en (onderzoekende) houding

Samen met onder andere het Lectoraat Beroepsonderwijs wordt een Practoraat opgezet waarin mbo colleges Hilversum, Almere en Lelystad samen gaan werken met Hogescholen Utrecht en Windesheim. Het practoraat moet bijdragen aan de professionalisering van alle betrokkenen. Zowel docenten als zorgprofessionals. In schooljaar 2023-2024 krijgt het Practoraat verder vorm.

Kennisdelingssessie

Meerdere kennisdeling sessie zijn georganiseerd, onderwerp Hybride leeromgevingen waar kennis wordt uitgewisseld en vraagstukken worden gedeeld.

In samenwerking met Windesheim wordt op 30 mei 2024 van 13.00 - 17.00 uur een symposium georganiseerd over 'De zorgvrager en zorgprofessional in de toekomst'. Studenten, docenten en bestuurders ontvangen binnenkort de uitnodiging.

Deelname onderzoek, challenges

In samenwerking met de partner hogescholen Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim worden challenges opgezet voor zowel hbo als mbo studenten. Vraagstukken uit de praktijk worden in samenwerking met de zorgorganisatie geformuleerd waarbij studenten adviezen formulieren op de vraagstukken. In samenwerking met zorgorganisaties zijn zogenoemde vraagstukken opgehaald. Voorbeelden van deze vraagstukken zijn:

👉 Wachtlijsten in de ouderenzorg
👉 Digitalisering om langer thuis te wonen
👉 Grensoverschrijdend gedrag in de psychiatrie
👉 Samenwerking tussen zorgprofessionals

Dit zijn slechts een paar van de uitdagingen waar zorg- en welzijn professionals mee te maken hebben. Op 14 december 2023 vond de eerste ‘Challenge’ plaats, georganiseerd vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF): ‘Het tekort in de zorg is onze zorg’. Verpleegkundestudenten van Windesheim en ROC van Flevoland - MBO Colleges Almere zochten met docenten en professionals uit de praktijk naar mogelijke oplossingen en adviezen. Dit doen ze samen met zorgorganisaties Zorggroep Almere en Leger des Heils, locatie Buitenhaeghe. Het volgende kennisevent vindt plaats op 30 mei,

Training onderzoeksvaardigheden

Voldoende toerusting van docenten is in het kader van het practoraat en het versterken van het onderzoekend vermogen een vereiste om een Practoraat op te zetten en te verduurzamen. Om deze reden is een training onderzoeksvaardigheden ontwikkeld waarbij ook aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding bij studenten. De training is ontwikkeld op basis van het KNAP principe en wordt schooljaar 2023-2024 geïmplementeerd. Ook de praktijk profiteert van deze ontwikkeling. In mei / juni 2024 worden professionals van Triade Vitree geschoold rondom verschillende principes van een onderzoekende houding. Meer informatie volgt via de nieuwsbrieven

Om de ambities van deze samenwerking te realiseren werken we gezamenlijk aan vier programmalijnen. Elke programmalijn heeft andere doelen. Om die doelen te behalen heeft iedere programmalijn een aantal activiteiten.   

Deze programmalijn richt zich op het vergroten van de impact en de verduurzaming van de RIF door structurele kennisontwikkeling, onderwijsvernieuwing en kennisdeling. Er wordt een practoraat ingericht, onderzoeksvaardigheden van docenten en studenten ontwikkeld, zorgprojecten/challenges met studententeams en zorgorganisaties georganiseerd en een learning community ontwikkeld.

Uit de praktijk

Op 23 maart 2023 vond de eerste kennisdelingsbijeenkomst plaats met 11 deelnemers uit het onderwijs en 8 deelnemers uit het werkveld. De bijeenkomst stond in teken van begeleiding in hybride leeromgevingen. In de tweede helft van 2023 staat een nieuwe kennisdeelsessie Zorg & Technologie gepland.

Kennisdelingssessie

Voldoende toerusting van docenten is in het kader van het practoraat en het versterken van het onderzoekend vermogen een vereiste om een Practoraat op te zetten en te verduurzamen. Om deze reden is een training onderzoeksvaardigheden ontwikkeld waarbij ook aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding bij studenten. De training is ontwikkeld op basis van het KNAP principe en wordt schooljaar 2023-2024 geïmplementeerd. Ook de praktijk profiteert van deze ontwikkeling. In mei / juni 2024 worden professionals van Triade Vitree geschoold rondom verschillende principes van een onderzoekende houding. Meer informatie volgt via de nieuwsbrieven

Training onderzoeksvaardigheden

In programmalijn 4 wordt een practoraat ingericht, om ervoor te zorgen dat de opleidingen structureel/blijvend worden vernieuwd en aansluiten op de praktijk. Het practoraat zorgt voor het optimaliseren van de aansluiting tussen theorie en praktijk en ondersteunt bij het stimuleren van onderzoekend vermogen en leven lang ontwikkelen van studenten, docenten en zorgprofessionals. Binnen het practoraat werken docenten, studenten en het werkveld (zorgorganisaties en bedrijven) nauw samen aan het verbeteren van kennis, vaardigheden en (onderzoekende) houding

Samen met onder andere het Lectoraat Beroepsonderwijs wordt een Practoraat opgezet waarin mbo colleges Hilversum, Almere en Lelystad samen gaan werken met Hogescholen Utrecht en Windesheim. Het practoraat moet bijdragen aan de professionalisering van alle betrokkenen. Zowel docenten als zorgprofessionals. In schooljaar 2023-2024 krijgt het Practoraat verder vorm.

Practoraatontwikkeling
Deelname onderzoek, challenges

Meerdere kennisdeling sessie zijn georganiseerd, onderwerp Hybride leeromgevingen waar kennis wordt uitgewisseld en vraagstukken worden gedeeld.

In samenwerking met Windesheim wordt op 30 mei 2024 van 13.00 - 17.00 uur een symposium georganiseerd over 'De zorgvrager en zorgprofessional in de toekomst'. Studenten, docenten en bestuurders ontvangen binnenkort de uitnodiging.

In samenwerking met de partner hogescholen Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim worden challenges opgezet voor zowel hbo als mbo studenten. Vraagstukken uit de praktijk worden in samenwerking met de zorgorganisatie geformuleerd waarbij studenten adviezen formulieren op de vraagstukken. In samenwerking met zorgorganisaties zijn zogenoemde vraagstukken opgehaald. Voorbeelden van deze vraagstukken zijn:

👉 Wachtlijsten in de ouderenzorg
👉 Digitalisering om langer thuis te wonen
👉 Grensoverschrijdend gedrag in de psychiatrie
👉 Samenwerking tussen zorgprofessionals

Dit zijn slechts een paar van de uitdagingen waar zorg- en welzijn professionals mee te maken hebben. Op 14 december 2023 vond de eerste ‘Challenge’ plaats, georganiseerd vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF): ‘Het tekort in de zorg is onze zorg’. Verpleegkundestudenten van Windesheim en ROC van Flevoland - MBO Colleges Almere zochten met docenten en professionals uit de praktijk naar mogelijke oplossingen en adviezen. Dit doen ze samen met zorgorganisaties Zorggroep Almere en Leger des Heils, locatie Buitenhaeghe. Het volgende kennisevent vindt plaats op 30 mei,

Om de ambities van deze samenwerking te realiseren werken we gezamenlijk aan vier programmalijnen. Elke programmalijn heeft andere doelen. Om die doelen te behalen heeft iedere programmalijn een aantal activiteiten.   

Deze programmalijn richt zich op het vergroten van de impact en de verduurzaming van de RIF door structurele kennisontwikkeling, onderwijsvernieuwing en kennisdeling. Er wordt een practoraat ingericht, onderzoeksvaardigheden van docenten en studenten ontwikkeld, zorgprojecten/challenges met studententeams en zorgorganisaties georganiseerd en een learning community ontwikkeld.

Programmalijn 4

Practoraat en Learning community