In samenwerking met zorgorganisaties zijn zogenoemde vraagstukken opgehaald. Voorbeelden van deze vraagstukken zijn:

👉 Wachtlijsten in de ouderenzorg
👉 Digitalisering om langer thuis te wonen
👉 Grensoverschrijdend gedrag in de psychiatrie
👉 Samenwerking tussen zorgprofessionals

Dit zijn slechts een paar van de uitdagingen waar zorg- en welzijn professionals mee te maken hebben. Op 14 december vond de eerste ‘Challenge’ plaats. Verpleegkundestudenten van Windesheim en ROC van Flevoland - MBO Colleges Almere zochten met docenten en professionals uit de praktijk naar mogelijke oplossingen en adviezen. Dit doen ze samen met zorgorganisaties Zorggroep Almere en Leger des Heils, locatie Buitenhaeghe.

👩‍⚕️⚕️Een groep studenten werkte samen met Zorggroep Almere aan de vraag hoe complementaire zorg een goede plek kan krijgen binnen de zorg. Complementaire zorg is aanvullende zorg die zich vooral richt op het bevorderen van ontspanning en comfort. De studenten adviseerden om met verschillende zorgprofessionals een visie over complementaire zorg te ontwikkelen. Wanneer wordt die zorg gegeven, aan wie en hoe vaak? Verder bedachten ze een testweek met workshops over bv massage, aromatherapie, yoga, muziektherapie etc.

👨‍⚕️⚕️De groep studenten die samenwerkte met het Leger des Heils boog zich over ‘omgaan met grensoverschrijdend gedrag’. 2 van de 3 zorgmedewerkers krijgt hiermee te maken. Dat is een oorzaak van het verloop onder medewerkers. Deze groep bedacht oplossingen in de sfeer van het vergroten van de autonomie van de medewerkers. Dat als zij geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag, ook betrokken worden in de bespreking en afhandeling ervan. Dat gebeurt nu vaak buiten hen om, met de manager. Ook wordt in hun teams al enige tijd geëxperimenteerd met twee keer per dag een moment van evaluatie met het team om incidenten te bespreken en draait er een pilot om zorgmedewerkers meer te laten verdiepen in ‘het verhaal van de cliënt’, zodat ze beter voorbereid zijn op mogelijke incidenten.

De tweede challanges vindt plaats op 30 mei 2024.

Samenwerking tussen Mbo College Hilversum, ROC van Flevoland en Windesheim.

Resultaat #1 Practoraat en learning community

Challenge mbo & hbo

Uit de praktijk

Behoud van personeel en studenten voor de zorg, daar zetten de partners van het regionaal investeringsfonds ‘Tekort in de zorg is onze zorg’ zich voor in. In samenwerking met Flever is een onboardingstoolkit ontwikkeld, genaamd ‘Welkom nieuwe collega'. Onboarding is een voortdurend proces gericht op het binden van mensen aan je organisatie en het behouden van nieuwkomers binnen de zorgsector. Deze toolkit is een hulpmiddel om de onboarding journey goed vorm te geven binnen jouw organisatie.

Gezamenlijk wervingsprogramma

De zorgopleidingen organiseren samen met de partner zorgorganisaties uit de regio verschillende wervingsactiviteiten zoals open dagen en informatiebijeenkomsten. Het doel is gezamenlijk op te trekken in lijn met het gezamenlijke aanbod van opleidingen waar hybride leeromgevingen ook onderdeel van zijn.

Uit de praktijk

Op 3 februari 2023 en op 2 februari 2024 hebben zo’n 260 3e en 4e jaars vo-leerlingen workshops gevolgd van de opleidingen Verpleegkunde, Maatschappelijke Zorg/Verzorgende IG, Doktersassistent en Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn tijdens de Health Experience. De leerlingen kregen informatie over de zorgopleidingen van MCH en gingen, samen met onze docenten en studenten, aan de slag. De Health Experience dag wordt meerdere keren per schooljaar georganiseerd met als doel aankomende mbo-studenten te enthousiasmeren voor de zorgopleidingen van MBO College Hilversum.

Om zij-instromers een reële verwachting te geven van zorgopleidingen en werken in de zorg is de beeldvorming van het beroep en de opleiding belangrijk. Hiermee gaan we vroegtijdige uitstroom bij zowel opleidingen als in het werkveld tegen.  
 
Partner Zorgstart biedt een online oriëntatieprogramma voor de doelgroep zij-instromers. Hiermee worden zij-instromers wegwijs gemaakt in het aanbod van opleidingen en kun je als potentieel zij-instromer kijken waar je ervaring helpend is. Komend jaar geven we een blended oriëntatieprogramma vorm waarin oriëntatie online en in de praktijk bij elkaar komen. 

Behoud van personeel en studenten voor de zorg, daar zetten de partners van het regionaal investeringsfonds ‘Tekort in de zorg is onze zorg’ zich voor in. In samenwerking met Flever en zorgorganisaties is een onboardingstoolkit ontwikkeld, genaamd ‘Welkom nieuwe collega'. Onboarding is een voortdurend proces gericht op het binden van mensen aan je organisatie en het behouden van nieuwkomers binnen de zorgsector. Deze toolkit is een hulpmiddel om de onboarding journey goed vorm te geven binnen jouw organisatie.

Onderdelen van deze toolkit zijn een ‘onboarding reis’ waarin verschillende fases van het onboardingsproces zijn uitgewerkt. Daarnaast een collegaboek om nieuwe collega’s welkom te heten en beter te leren kennen. Tot slot een stappenplan, deze is bedoeld voor teams om samen aan de slag te gaan met het maken van een onboardingsprogramma. 

Het onboardingsprogramma kun je HIER vinden

Versterking onboarding en oriëntatieprogramma zij-instromers 

Om studenten een reële verwachting te geven van zorgopleidingen en werken in de zorg is de beeldvorming van het beroep en de opleiding belangrijk. Hiermee gaan we vroegtijdige uitstroom bij zowel opleidingen als in het werkveld tegen. Daarvoor wordt een betere aansluiting van het vmbo op alle vervolgmogelijkheden gezocht. 

Het doel is niet alleen voldoende leerlingen laten instromen in het voorbereidend beroepsonderwijs, ook de doorstroom naar het beroepsonderwijs en het regionale werkveld hebben aandacht. Een goede aansluiting tussen vmbo en mbo in de regio is belangrijk. MBO Colleges Hilversum en ROC van Flevoland werken in het kader van deze programmalijn samen met vmbo scholen uit de regio die een zorgprofiel hebben. Onder andere St. Aloysius College, College de Brink, Hilfertsheem, Buitenhout College en Porteum (SVOL). Samen werken de onderwijsinstellingen aan doorlopende leerlijnen, snelle en drempelloze doorstroming en ze hebben aandacht voor voorlichting.  

Resultaat #1 Practoraat en learning community

Challenge mbo & hbo

Samenwerking tussen Mbo College Hilversum, ROC van Flevoland en Windesheim.

Betere aansluiting
vmbo-mbo-hbo-werkveld